Pintu untuk Tahap Biokeselamatan 3

03/03/2014

Makmal pembendungan Tahap Biokeselamatan 3 (BSL-3/ABSL-3) untuk penyelidikan adalah kemudahan tahap pembendungan yang paling sukar untuk direka bentuk dan dikendalikan. Memilih sistem pintu yang betul merupakan bahagian kritikal daripada reka bentuk ini kerana pintu akan menetapkan keseimbangan kemudahan aliran trafik dengan tahap aliran udara. Selain itu, pintu tersebut hendaklah selanjar, kalis air, tahan dengan rejim pembersihan dan bebas daripada lohong dan bahan organik seperti kayu yang boleh menyebabkan bakteria berkembang biak.

Dortek mempunyai pengalaman meluas dalam memberi nasihat kepada pengguna akhir dan pereka bentuk tentang spesifikasi pintu yang betul untuk tahap makmal yang berbeza. Projek terkini yang telah menggunakan Sistem Pintu Dortek secara meluas di seluruh kemudahannya termasuk:

link

  • Duke Graduate Medical School, Singapura (2010)
  • Universiti Kebangsaan Singapura (2009)
  • Chugai Pharma, Biopolis, Singapura (2012)
  • South Australia Health and Medical Research Institute, Australia (2013)
  • Singapura General Hospital, Academia, Singapura (2013)
  • Health Science Authority (HSA), Singapura (2010)
  • National University Hospital, Singapura (2011)
  • Animal and Plant Health Centre, Singapura (2011)
Back To Top